Patlamadan Korunma Dokümanı

Us Akademi olarak uzman kadromuz ile mevzuata uygun PKD hazırlanmasında yanınızdayız.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 7. maddesine göre işveren; ‘Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlar.

Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik önlemleri aldırarak bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlar’ hükmüne ve aynı yönetmeliğin 10. maddesine göre de, işveren patlamadan korunma dokümanını hazırlamakla yükümlüdür. Patlamadan korunma dokümanı eğitimini almış, deneyimli, uzman kadro tarafından mevzuata uygun olarak hesaplanıp, hazırlanmalıdır. Us Danışmanlık olarak uzman kadromuz ile mevzuata uygun PKD hazırlanmasında yanınızdayız.

 • PKD hazırlama çalışması içerisinde özellikle MSDS’lerinize bakarak işletmenizde ayrıntılı olarak veri topluyoruz.
 • Patlama risklerini EN 60079-01 ve EN 60079-02 standartlarına göre belirleyip değerlendirerek, tehlikeli alanlarla ilgili hesaplama ve sınıflandırma yapıyoruz.
 • Hesaplamalar sonucu çıkan sonucu bölge haritaları ile görselleştiriyoruz.
 • Proses şartlarını da göz önünde bulundurarak, tehlikeli alanlara göre belirlenen asgari gerekliliklerle ilgili bilgi veriyoruz.
 • Çalışma alanlarının durumu ve cihazların uygunluk kontrolü sonrası, alınması gereken önlemleri belirliyoruz.
 • Havalandırma koşulları, patlamanın etkisinin azaltılması, patlayıcı ortam oluşmasını önleme gibi konularda yol gösteriyoruz.

ÇALIŞMA İÇERİĞİ

Gerçekleştirilecek Olan Çalışmalar Aşağıdaki Başlıklardan Oluşacaktır;

 • Patlayıcı Ortam Oluşma Potansiyelinin Belirlenmesi
 • Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi
 • Patlayıcı Ortamın Kalıcılığının Belirlenmesi
 • Zone Sınırlarının Hesaplanması
 • Zone Haritalarının Çıkarılması
 • Patlayıcı Ortam Oluşumuna ve Patlamaya Karşı Mevcut Durum Önlemlerinin Değerlendirilmesi
 • Risklerin Azaltılması İçin Önerilerin Belirlenmesi
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamlar İçin Yönetmelikte Belirlenen Kontrol Maddeleri Üzerinden Risk Değerlendirmeleri

RAPOR İÇERİĞİ

 • Tanımlar
 • Yasal Dayanaklar
 • Yönetici Özeti
 • İşyeri ve Proses Tanıtımı
 • Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi
 • Yanıcı Sıvı Kimyasalların, Gazların ve Tozların Listelenmesi ve Güvenlik Parametrelerinin Çıkarılması
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamların Belirlenmesi ve Listelenmesi
 • Tesiste Var Olan Tank, Motor, Pompa, Kompresör Vb. Proses Ekipmanlarının İncelenmesi ve Listelerinin Firmanız Tarafından Sağlanması
 • Muhtemel Kıvılcım ve Oksijen Kaynaklarının İncelenmesi
 • TS EN 60079 2021 Versiyonuyla Uyumlu Hesaplama Tablolarının Oluşturulması
 • Zone Sınırlarının Hesaplanması
 • Patlayıcı Ortamlardaki Elektrikli Ekipmanların Uygunluk Değerlendirmesi
 • Exproof Ekipmanların Uygunluğu (Talep Edilmesi Halinde)
 • Mevcut Önlemler ve Tavsiyeler
 • Ekler

KAPSAM VE DAYANAKLAR

Çalışma Gaz, Buhar ve Toz Patlamaları Dikkate Alınarak ve Aşağıdaki Standart ve Mevzuatlara Dayanılarak Gerçekleştirilecektir.

 • Tehlikeli Bölge Sınıflamaları Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik’e Uygun Olarak Yapılacaktır.
 • Tehlikeli Bölge Sınıflamalarında TS EN 60079-10-1-2021, TS EN 60079-10-2 Esas Alınarak Hesaplama Yapılacaktır.
 • İlgili Standartların Yetersiz Kaldığı Durumlarda NFPA Vb. Kurumların Standartları Referans Alınacaktır.
 • Kolay Alevlenir Madde Depolarındaki Tehlikeli Bölge Sınıflaması Binaların Yangın Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe Göre Yapılacaktır.
 • Akü İstasyonları, Yakıt Tankları, Doğalgaz Kazan Dairesi Çalışmaya Dahil Edilecektir.
 • Tehlikeli Bölge Sınıflandırmaları Tesis Projeleri Üzerinde Gösterilecektir.
 • Dokümanı Hazırlayacak Kişinin ÇSGB, Meslek Odaları Ya Da IECEX Gibi Kurumlardan Almış Olduğu Eğitimlerini/Yetkinliklerini İspatlanacak Bilgi ve Belgeler Rapor Ekine Konulacaktır.
 • TS EN 60079-10-1:2021: Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması- Patlayıcı Gaz Atmosferler
 • TS EN 60079-10-2 (2015): Classification Of Areas- Combustible Dust Atmospheres
 • TS EN 1127-1: Patlayıcı Ortamlar- Patlamayı Önleme ve Korunma – Bölüm 1 – Temel Kavramlar Ve Metodoloji
 • TS EN60079-0: Elektrikli Cihazlar – Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan- Bölüm 0: Teçhizat-Genel Özellikler
 • Non-Binding Guide To Good Practice For İmplementing The European Parliament And Council Directive 1999/92/EC On Minimum Requirements For İmproving The Safety And Health Protection Of Workers Potentially At Risk From Explosive Atmospheres
 • İşin Gerektirmesi Durumunda İlgili Endüstri (NFPA, EI 15 Vb.) Standartları