Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama – GBF

US AKADEMİ Mevzuata Uygun MSDS Hazırlama, Yenileme, Tercüme Hizmeti

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlanması, bulundurulması ve istendiğinde tedarik edilmesi yasal zorunluluktur. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS/MSDS/Safety Data Sheet) kimyasal madde ve karışımları üreten, ithal eden firmaların ve alt kullanıcılarının kimyasal ürünü güvenle kullanmak için gerekli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) hazırlanması bakanlık tarafından akredite edilmiş kişilerce (KDU) yapılmalıdır. US AKADEMİ, mevzuata uygun MSDS hazırlama, yenileme, tercüme etme konularında hizmet vermektedir.

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA) ve Ekleri, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ve Ekleri mevzuatlarına uygun olarak Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarımız ile güvenlik bilgi formu (MSDS) hazırlama ve çeviri hizmeti sunuyoruz.

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Nedir?

MSDS kelimesinin açılımı “Material Safety Data Sheet” kelimelerinin baş harflerinden gelmekte olup, teknikte kısaca SDS olarak kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı “Güvenlik Bilgi Formu (GBF)”dur. MSDS; İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgeye verilen isimdir.

Bir MSDS, kimyasalların kullanımı ve bunlarla çalışma için bilgi ve prosedürleri özetleyen yazılı bir belgedir. Günümüze değişine yönetmeliklerle beraber “material-malzeme” ifadesi kalkmış olup kısaca GBF-SDS şeklinde telaffuz edilmektedir.

Malzeme güvenlik bilgi formları (MSDS), işverenlere, çalışanlara, acil müdahale görevlilerine ve genel halka işyerinde kullanılan ve günlük ticaretin bir parçası olan kimyasallarla ilgili tehlikeler hakkında temel bilgiler sağlar. Mevcut MSDS formları, fiziksel ve kimyasal özellik bilgilerini, potansiyel tehlike bilgilerini, koruyucu önlemleri, depolama ve nakliye önlemlerini, dökülmelerin veya kazara maruz kalmanın nasıl ele alınacağını içeren acil durum prosedürlerini, imha önerilerini ve üretici iletişim bilgilerini içerir.

Sağlık, güvenlik ve çevre uzmanları tarafından kimyasalların tehlikelerini iletmede ve risk yönetimi kararları vermede kullanılan birincil bilgi kaynağıdır.

Güvenlik bilgi formu (MSDS – Material Safety Data Sheet) İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu iş yerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren madde ve karışımlar için hazırlanan ve 16 maddeden oluşan bir bilgi formudur. İçerik itibariyle ait olduğu ürünün içeriği, kullanımı, depolaması, ilkyardımı ile ilgili önlemler, fiziksel-kimyasal özellikleri, nakliye bilgileri gibi birçok bilginin yer aldığı bir dokümandır.

GBF piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere hazırlanmaktadır. Güvenlik Bilgi Formu, kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek işçi sağlığı, iş ve iş yeri güvenliğini tehlikeye atan riskleri ortadan kaldırmaya ya da en aza indirmeye yönelik çalışmaları içeren dokümandır.

Güvenlik Bilgi Formu (SDS) kimyasal risk yönetimi için önemli bir araçtır. KKDIK Türk-REACH Yönetmeliği, zararlı maddeler veya karışımlar kullanıyorsanız bir MSDS-GBF hazırlatmanızı zorunlu kılar. MSDS’lerin işyerlerinde Türkçe olarak bulundurulması yasal bir zorunluluktur.

Kimler Güvenlik Bilgi Formu (GBF, SDS, MSDS) Hazırlayabilir?

MSDS hazırlama işlemi teknik bilgi gerektiren ve yasal şartları oldukça detaylı bir işlemdir. Dolayısı ile Güvenlik bilgi formlarını sadece eğitim almış bakanlık sertifikalı Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) hazırlayabilir.
Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanabilmesi İçin Gereken Bilgiler Nelerdir?

Öncelikle ürün içerisinde mevcut olan bileşenler, bu bileşenlerin ürün içerisindeki oranları (etki dereceleri), CAS ya da EC numaraları ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri, ürünün insan sağlığı ve çevreye etki değerlerinin biliniyor olması gereklidir.

Genişletilmiş GBF (G-GBF) Nasıl Hazırlanır?

Genişletilmiş GBF (G-GBF) hazırlanabilmesi için öncelikle kimyasalın bir Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) olmalıdır. KGR’dan alınacak bilgiler G-GBF’nin temelini oluşturmaktadır. Tedarik zincirinizdeki tüm firmaların, maddeyi kullandıkları alanlar G- GBF’ye tanımlanmış olmalıdır. G-GBF’i hazırlayan kişinin KKDİK mevzuat hükümlerine hâkim, tecrübeli biri olması doğru ve nitelikli G- GBF hazırlanması için önemli bir etkendir. Ayrıca, KKDİK yönetmeliği hükümlerine göre hazırlayıcının akredite kuruluş tarafından belgelendirilmiş Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) olması gerekmektedir.