KKDİK Hizmetleri

US Akademi ”Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliği” (KKDİK) gerekliliklerini yerine getirmeniz için uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yayınlanan ‘Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında

Yönetmeliği (KKDİK); kimyasalların özellikleri ve tehlikeleri ile ilgili tüm verilerin derlenmesi ve değerlendirilmesi için prosedürleri belirler. Firmaların, rollerine ve faaliyetlerine bağlı olarak yükümlülükleri değişmektedir.

KKDİK, REACH’in Türkiye’de AB uyum yasaları çerçevesinde Türk Endüstrisi için uyumlaştırılmış halidir. REACH, kimyasalların insan sağlığı ve çevre için güvenliğini sağlamak üzere uygulanan bir Avrupa Birliği Yönetmeliğidir. 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir.

KKDİK’in amacı, kimyasalların ticarete girmeden önce insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini tam olarak bilmektir. Kkdik, kimyasallardan kaynaklanan riskleri yönetmek ve maddeler hakkında güvenlik bilgileri sağlamak için endüstriye daha fazla sorumluluk vermektedir.

KKDİK Yönetmeliği Kapsamında Verilen Hizmetler

 • KKDIK kapsamındaki rol ve sorumlulukların belirlenmesi
 • Kapsam dahilindeki maddelerin belirlenmesi
 • Madde Ön-Kayıt işlemlerinin yapılması
 • Ön-MBDF ve MBDF katılımcı aktivitelerinin takibi
 • Konsorsiyum faaliyetlerinin takibi
 • Kayıt dosyalarının hazırlanması ve KKDIK kapsamında derlenmesi
 • Kimyasal değerlendirme uzmanları tarafından kayıt dosyasının KKS’ ye yüklenmesi
 • Tek temsilcilik
 • Maddenin Kayıt İşlemleri
 • KKDİK Uyumlu GBF Hazırlanması
 • Tedarik zinciri boyunca iletişim
 • Kimyasal Güvenlik Raporu Hazırlanması
 • KKDIK kapsamındaki maddeler için tüm süreci yönetilmesi
 • EK-17 (Kısıtlı Madde Listesi) kapsamında madde envanterinin oluşturulması

KKDIK Yönetmeliği Göre Kritik Tarihler

23.12.2017 – 31.12.2020: Ön MBDF (Ön kayıt işlemi) süreci

01.01.2021 – 31.12.2023: Kayıt sürecidir. Ön-Kayıtlı maddeler bu süreçte imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir.

01.01.2024 ve sonrası: Daha önce Kaydedilmemiş maddeler ancak Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir.